Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Se valmistelee päätettävät asiat valtuustolle lukuun ottamatta tarkastuslautakunnan valmistelemia asioita (arviointikertomus ja tilinpäätös). Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja käyttää puhevaltaa kunnan puolesta. Hallitus huolehtii myös valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta.

Siikajoen kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä, jotka valtuusto on valinnut eri poliittisista ryhmistä. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallituksen kokoonpano 1.8.2021 - 31.5.2023

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kauko Lehto (pj),  puh. 0500 585506 Tapani Yrjänä
Aino Liisa Haapakoski (1. vpj), , puh 0400 460 404 Iina Sivula
Jacqueline Aguilera Velásquez (2. vpj), puh. 040 5771 906  Hanna Niskanen
Helena Klaavo, puh 0400 599 465 Sirkka Yrjänä
Mikko Kinnunen Aini Matinlauri
Jari Ojala, puh 0400 815 634 Risto Niemelä
Matti Pohjola, puh 050 3649 263 Sami Nyman
Jukka Ruopsa Mika Kaijankoski
Laura Vikiö, puh 050 3706 240 Erkki Loponen

 

Varsinaisten jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] siikajoki.fi.

 

Esityslista julkaistaan viimeistään neljää päivää ennen kokousta kunnan verkkosivuilla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sen hyväksymisen jälkeen. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti kokousta seuraava perjantai. Pöytäkirjan saa pyydettäessä nähtäville myös kunnanvirastolla (Virastotie 5A, Ruukki).

Muutoksenhaku kunnanhallituksen päätöksiin tehdään ko. kokouksen pöytäkirjaan liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen mukaisesti.

 

Kokousaikataulu 2023

24.4. klo 16.30
8.5. klo 16.30
22.5. klo 16.30 talousarvioraami 2024
5.6. klo 16.30
19.6. klo 16.30
14.8. klo 16.30
28.8. klo 16.30
11.9. klo 16.30
25.9. klo 16.30
9.10. klo 16.30
30.10. klo 16.30
13.11. klo 16.30
27.11. klo 14.00
11.12. klo 16.30