Strategiat ja säännöt

Kuntastrategia

Siikajoen kuntastrategia laaditaan kuntalaisten tulevaisuutta varten. Se sisältää keskeiset viestit Siikajoen kehittämiselle ja on perusta kunnan johtamiselle ja toiminalle. Kuntastrategia vuoteen 2025 hyväksyttiin 22.2.2018 pidetyssä valtuuston kokouksessa.

Kuntastrategia


Maankäyttöstrategia

Siikajoen maankäyttöstrategia on hyväksytty valtuustossa 28.2.2019 § 28.

Maankäyttöstrategia, päivitys 2018


Hallintosääntö

Siikajoen kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

Hallintosääntö


Konserniohje

Siikajoen kunnan korserniohjeella ohjataan konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjausta kunnan tavoitteiden mukaisesti. Ohjeella pyritään yhdenmukaistamaan ohjauksen menettelytapoja, parantamaan tiedonkulkua ja vuorovaikutusta konsernijohdon ja yhtiöiden välillä sekä lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä.
Tavoitteena on johtaa kuntakonsernin toimintaa yhtenäisin periaattein.

Konserniohje


Luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä muista kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisesta aiheutuu.

Palkkiosääntö


Pienhankintaohjeet

Siikajoen kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen taloudellisesti, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankintoja ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö, Kuntaliiton yleiset hankintaohjeet ja pienhankintojen hankintaohje.

Pienhankintaohjeet