Työyhteisötoimikunta
Jäsenet toimikaudella 2021 - 2023
siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Tuula Nevala (pj)
kunnanjohtaja Pertti Severinkangas (vpj)
hallintojohtaja Juha Lampi (sihteeri ja esittelijä)
henkilöstöasiantuntija Hannele Hankala
työterveyshuollon edustaja
työsuojeluvaltuutettu Anne Heilala
työsuojeluvaltuutettu Maarit Helanen
työnantajan edustaja Kauko Lehto
työnantajan edustaja Jari Ojala
JUKO:n pääluottamusmies Mauri Järnström
JHL:n pääluottamusmies Markus Mämmelä
Jytyn edustaja Marjaana Paananen
SuPerin edustaja Jaana Halonen
Tehyn edustaja Anu Ojutkangas